คำถามที่พบบ่อยในการสั่งผลิตสินค้า
 

cosmeticคำถามที่พบบ่อย


 ถาม: บริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าอะไรได้บ้าง
ตอบ: บริษัทฯ เป็น LAB ที่ผลิตสินค้า โดยผลิตจากวัตถุดิบ พืชสมุนไพร ปราศจากสารเคมีเจือปน ได้แก่ สครับ ครีมบำรุงผิวหน้า โคลนมาส์กหน้า โลชั่น เจล น้ำมันนวด และสินค้าสปา ซาลอน คอสเมติก ฯลฯ ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากหน้า สินค้า

 

 ถาม: สินค้ามีจำหน่ายในรายการหน้าเว็บไซท์  ลูกค้าสามารถซื้อไปได้เลยหรือไม่
ตอบ: กรณีที่มีสต็อกสินค้าหรือผลิตเกิน Order จากลูกค้าต่างประเทศ หรือในประเทศ
หรือผลิตขึ้นมาเพื่อจำหน่ายตามปกติ ลูกค้าท่านอื่นๆ สามารถสั่งซื้อได้ทันที

 

 ถาม: ผลิตภัณฑ์สินค้าแต่ละตัวมีราคาเท่าไหร่
ตอบ: ท่านสามารถสอบถามราคาสินค้าได้จากฝ่ายขายออนไลน์  โทรศัพท์ 0899226676 
หรือติดต่อทางอีเมลที่
hello@numtipherbal.com
ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับจำนวนการสั่งผลิต  จำนวนปริมณ และ คุณภาพของสารสกัดที่เป็นส่วนผสมหลัก
หรือรองลงมา ตามเกรดสินค้าที่ต้องการ  ตามงบประมาณ  และคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ 
 การสั่งซื้อจำนวนมากจะได้ราคาที่ถูกกว่าการสั่งซื้อสินค้าจำนวนน้อย

 

 ถาม: การสั่งซื้อในแต่ละครั้งจะต้องมียอดการสั่งซื้อขั้นต่ำคือเท่าไหร่
ตอบ:กำหนดยอดขั้นต่ำ ตั้งแต่ ครึ่งกิโล  สำหรับสินค้าที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นเองตามสูตรของเรา 
ขั้นต่ำของการสั่งซื้อจะต้องไม่ต่ำกว่า 1000 บาท 
และไม่รวมค่าจัดส่ง กรุงเทพและปริมาณมณฑลเหมาจ่ายขั้นต่ำ เริ่มต้น  100   บาท
ต่างจังหวัดคิดตามระยะทางและน้ำหนักตามจริง

 

 

 

 ถาม: สามารถปรับเปลี่ยนสูตร หรือเพิ่มเติมรายละเอียดคุณภาพตามต้องการได้หรือไม่
ตอบ: ได้ ลูกค้ากำหนดได้ ท่านสามารถให้ทางบริษัทฯ ปรับเปลี่ยนตามที่ท่านต้องการได้ 
ทั้งนี้ สารสกัด หรือส่วนผสมที่เพิ่มเติมขึ้นมาจะต้องอยู่ในการพิจารณา
และตรวจสอบจากเภสัชกร  และผู้เชียวชาญ  โดยตรงอีกครั้ง ว่าปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคหรือไม่

 

 ถาม: ระยะเวลาการผลิต

 

 

ตอบ: ระยะเวลาการผลิตของสินค้าแต่ละตัวใช้เวลาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสินค้า , จำนวน,
และขั้นตอนการผลิต ตามปกติสินค้าที่สั่งจำนวนไม่มาก
จะใช้เวลาประมาณ
3-5
วัน นับตั้งแต่วันสรุปแบบและได้รับคำสั่งซื้อ
หากสินค้ามีจำนวนมากอาจใช้ระยะเวลานานขึ้น 
หรือหากฤดูกาลที่สมุนไพรขาดตลาด อาจต้องใช้เวลารอ
จนกว่าจะได้สมุนไพรนั้น ๆ ครบตามหน้าฤดูกาล  

 

 ถาม: สามารถทำตัวอย่างสินค้า ให้ดูก่อนผลิตจริงได้หรือไม่
ตอบ: ลูกค้าสามารถให้ทางบริษัทฯ ผลิตตัวอย่างสินค้าโดยจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000-5,000 บาทต่อชนิด  
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 
อย่างไรก็ตามหากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว
ทางบริษัทยินดีที่จะหักส่วนลดคืนให้ลูกค้าจากยอดสั่งซื้อสินค้าตามจำนวนที่บริษัท
ได้เก็บจากลูกค้าเป็นค่าตัวอย่างไปแล้วก่อนหน้า  และปรับต้นทุนให้ตามจริง

 

 ถาม: มีบริการคิดสูตรใน แบรนด์ส่วนตัวที่ไม่ซ้ำกับแบรนด์ลูกค้าอื่น ๆ ได้หรือไม่
ตอบ: ทางบริษัทฯ มีบริการออกแบบให้แก่ลูกค้าโดยไม่คิดมูลค่า พร้อมเสนอใบราคาตามที่งบประมาณลูกค้าต้องการ

 

 ถาม: ลูกค้าสามารถขอตัวอย่างสินค้าที่มีอยู่แล้วในแบรนด์ของบริษัท 
เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจได้หรือไม่

ตอบ: ได้ ลูกค้าสามารถขอให้ทางบริษัทฯ จัดสินค้าที่ผลิตไปแล้วในแบรนด์ของเรา 
เพื่อประกอบการตัดสินใจได้ 
  

โดยคิดค่าจัดส่งและดำเนินการเพียง 300   บาท ไม่เกิน 3 รายการ
(ไม่รวมค่าจัดส่งขั้นต่ำ 60  บาท )หากเกินกว่านั้น
โปรดสอบถามฝ่ายขายอีกครั้งที่หมายเลข 0899226676

 

 ถาม: ขั้นตอนการสั่งซื้อเป็นอย่างไรบ้าง
ตอบ:  1. ระบุรายการสินค้าที่ต้องการทำแบรนด์ เพื่อทำการประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

         2. บริษัทฯ จะจัดทำตารางตัวอย่างเพื่อประกอบการตัดสินใจ
         3. คำนวณรายจ่ายต่าง ๆ และข้อตกลงในขั้นตอนการชำระเงิน
         4. เซ็นเอกสารการสั่งซื้อ และแฟกซ์กลับมายังบริษัท
         5. บริษัทฯ จะดำเนินผลิตสินค้าตามกำหนดระยะเวลาการผลิตและส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า
         6. ลูกค้าชำระค่าสินค้าตามที่ได้ตกลงไว้ตามเงื่อนไข

 

 ถาม: รูปแบบการชำระเงินเป็นอย่างไร
ตอบ: ตามข้อตกลง  โดยจะมีการเก็บมัดจำ ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป  ผ่านบัญชีธนาคารที่สะดวก
และ
 การชำระเป็นเงินสดเมื่อส่งสินค้า

 

 ถาม: ลูกค้าสามารถชำระค่ามัดจำ, ค่าใช้จ่าย, ค่าสินค้าได้ในทางใดบ้าง
ตอบ: สามารถเลือกดูได้ในหน้าวิธีการชำระเงิน

 

 

 ถาม: ลูกค้าจะเชื่อมั่น หรือมั่นใจได้อย่างไรว่า โอนเงินไปแล้ว การสั่งซื้อจะเป็นไปตามข้อตกลง 
หรือหากมีการชำระเงินล่วงหน้าแล้วลูกค้าจะไม่เกิดความเสียหาย
ในกรณีที่ไม่ได้รับสินค้าหรือได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่กำหนด

ตอบ: หจก.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรน้ำทิพย์   อยู่เบื้องหลังจากการผลิตเป็นแบรนด์ให้กับลูกค้าหลายราย  
จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 และได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพากร  
และทุกครั้งที่บริษัทฯ ได้รับการชำระเงินจากลูกค้า
บริษัทฯ จะทำการจัดส่งเอกสารอันได้แก่ใบรับเงินมัดจำ หรือใบเสร็จให้ลูกค้าทันที

 

 ถาม: หากต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยนำสินค้าจากบริษัทฯ ไปจำหน่ายต่อให้ลูกค้าท่านอื่นต่อไป จะสามารถเป็นตัวแทนจำหน่ายอิสระให้กับบริษัทได้หรือไม่ และมีค่าใช้จ่ายอย่างไร

ตอบ: ท่านสามารถมีรายได้เพิ่มเติม จากการแนะนำ หรือการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ในราคาพิเศษ 
เพื่อนำไปขายต่อได้ในราคาที่เหมาะสม
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดได้ที่ 08-99226676

 

 ถาม: คำถามอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้จะถามได้อีกที่ไหน
ตอบ: ติดต่อหน้าเว็บที่หน้าติดต่อเรา Contact Us หรือ โทรสอบถามสายด่วน 0899226676

 

 

 

หมายเหตุ   ข้อความข้างต้น ขอนุญาตให้คัดลอกเฉพาะ
ลูกค้าที่มีการตกลงสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว
 ไม่อนุญาตให้มีการคัดลอกข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่ง
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางลบ
บริษัทฯ จะดำเนินการตามกฏหมายทันที